Optická síť obce

Obec Kvasiny aktuálně realizuje výstavbu optické sítě, která bude sloužit pro připojení všech domácností v obci Kvasiny k rychlému a stabilnímu internetu. Oproti klasickému metalickému vedení i bezdrátové sítí má nesrovnatelně větší a spolehlivý datový přenos bez rušivých vlivů okolí. Představivosti se v oblasti poskytování služeb po optických vláknech meze nekladou.

Samotné připojení na optickou síť nikoho k ničemu nezavazuje a nepřináší žádné měsíční poplatky. Majitel nemovitosti, si bude moci následně vybrat poskytovatele datových služeb (internet / TV / hlas ….) dle svých požadavků a sympatií. Všichni poskytovatelé budou mít ze strany obce stejné podmínky, a proto bude pouze na poskytovateli a na klientovi, na jakých podmínkách se navzájem domluví.

Výstavba optické sítě probíhá postupně, a proto bude optická síť pro jednotlivé domácnosti dostupná různě.

Obec Kvasiny má vypracovaný projekt, který počítá s připojením každého čísla popisného. Pro nově budované lokality je počítáno s rezervami v rámci páteřních rozvodů. Obecně je možné říci, že budou připojovány jednotky podle zájmu a složitosti připojení.

Pro připojení domácnosti v rodinném domu je podmínka vybudování přípojky z páteřní sítě, kterou staví obec Kvasiny. Jedná se o pořízení plastové trubičky (MT 12/8) a její zakopání od hrany vlastního pozemku do připojovaného objektu. Tato část optické sítě (výkop, pořízení trubičky a její uložení) si zajistí a uhradí vlastník připojovaného objektu a zůstává v jeho majetku.

Následně obec Kvasiny zajistí na svůj náklad instalaci a ukončení optického kabelu, který je podstatný pro provoz optické sítě a zřízení datových služeb.

Podrobné informace k připojení na optiku a zřízení datových služeb jsou uvedeny v záložce Jak to funguje?.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙