Kdy, kde a za kolik?

Po optice je možné nabízet internet, ale i spoustu dalších služeb. Mezi další služby patří kabelová televize, telefonie, ale pomocí optických vláken je možné poskytovat i další digitální služby. V tomto ohledu se představivosti meze nekladou.

Jakou rychlost nabízí optika?

Rychlost je závislá na poskytovateli internetu. Optika jako taková má limity vysoko nad běžnými výkony obvyklého internetového připojení. Očekávaná rychlost "nejobyčejnějšího" a také nejlevnějšího připojení je cca 30Mb/s až 100Mb/s, v případě zájmu budou mít poskytovatelé možnost poskytovat služby s rychlostí 1Gb/s, ale třeba i 25Gb/s nebo vyšší. Vyšší rychlost bude obvykle znamenat vyšší cenu.

Jaká bude cena optického připojení?

Obec Kvasiny nemá v plánu regulovat cenu připojení, bude však dbát na rovnost mezi poskytovateli, ale i mezi klienty. Obec Kvasiny za poskytnutí vlákna účtuje 100 Kč za přípojku/za každý měsíc včetně DPH. Další peníze budou účtovat poskytovatelé dle výběru klienta. V očekávání jsou nejlevnější tarify cca od 300 Kč/měsíc, ale může to být i více i méně. Cena je vždy závislá na výběru poskytovatele.

Kdy neplatí výše uvedená cena?

Předpokládané nájemné je plánováno pro jednu obytnou jednotku (jeden dům, byt, řadovka, za předpokladu připojení jedním poskytovatelem). Jinou cenu bude Obec Kvasiny účtovat za transportní spoj (spojení dvou nemovitostí, pronájem vlákna poskytovatelům internetu, pronájem vlákna celým bytovým domům - více v záložce "Jak s bytovými domy"). Ceny ostatních služeb se budou řídit ceníkem stanoveným Radou obce Kvasiny a ostatní služby neuvedené v ceníku budou řešeny individuálně na základě žádosti.

Kdo a kdy bude připojen?

Obec Kvasiny má vypracovaný projekt, který počítá s připojením každého čísla popisného. Pro nově budované lokality je počítáno s rezervami v rámci páteřních rozvodů. Obecně je možné říci, že budou připojovány jednotky podle zájmu a složitosti připojení.

Kdo může být připojen ihned?

V první fázi mohou být připojeny jednotky, které mají dokončeny jak soukromou tak veřejnou část přípojky. V dalších fázích budou připojovány jednotky, které budou v dostupné vzdálenosti a budou mít zájem se připojit a v posledních fázích budou připojovány jednotky, které jsou k dokončení nejsložitější. Pro ilustraci byl vytvořen soupis čísel popisných, která byla rozdělena do čtyř skupin 1 - lehce připojitelné, 2 - připojitelné, 3 - těžce připojitelné, 4 - velmi těžce připojitelné.

Jak zjistit v jaké kategorii jsem?

Proto jsme pro Vás připravili jednoduchou aplikaci, která Vám na základě čísla popisného zobrazí obtížnost připojení.

Aplikace zjišťující obtížnost připojení

Pokud Vaše číslo popisné není nalezeno pomocí aplikace, napište dotaz na emailovou adresu oso@kvasiny.cz a my se pokusíme informace doplnit.

Kdy budou jednotky připojovány?

Aktuálně se připravuje zafouknutí většiny páteřní sítě.

Kategorie 1 - Lehce připojitelné - tuto kategorii bude možné připojovat po zafouknutí páteřní sítě. Máme v plánu první připojování ještě v letošním roce. U této kategorie bude více záležet na zájmu klienta, z naši strany by mělo být brzy vše připravené.

Kategorie 2 - Připojitelné - bude možné připojovat po dokončení drobných výkopových prací, zde bude třeba součinnost zájemce i obce. Některá tato místa by mohla být připojována i v letech 2022 a 2023.

Kategorie 3 - Těžce připojitelné - u těchto přípojek závisí realizace na jiné akci, např. rekonstrukce komunikace, dostavba veřejného osvětlení, dostavba kanalizace a další. Při realizaci těchto akcí bude realizována i pokládka optické sítě.

Kategorie 4 - Velmi těžce připojitelné - pokud spadáte do této kategorie, je pravděpodobné, že vaše přípojka vyžaduje výkopové práce v komunikaci nebo protlak pod komunikací, který prozatím nebyl zahrnut do investičních plánů obce a proto není možné zjistit očekávaný termín připojení.

Informace o termínech nejsou nijak závazné. Vše bude záležet na průběhu stavebních prací, zájmu občanů a rozhodnutí Zastupitelstva obce Kvasiny. Obec Kvasiny si vyhrazuje právo změnit kategorii přípojnémo místa dle aktuální situace.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙