Kdy, kde a za kolik?

Po optice je možné nabízet internet, ale i spoustu dalších služeb. Mezi další služby patří kabelová televize, telefonie, ale pomocí optických vláken je možné poskytovat i další digitální služby. V tomto ohledu se představivosti meze nekladou.

Jakou rychlost nabízí optika?

Rychlost je závislá na poskytovateli internetu. Optika jako taková má limity vysoko nad běžnými výkony obvyklého internetového připojení. Běžná rychlost "nejobyčejnějšího" a také nejlevnějšího připojení je cca 30Mb/s až 100Mb/s, u těch rychlejších 250Mb/s až 350Mb/s, v případě zájmu budou mít poskytovatelé možnost poskytovat služby s rychlostí 1Gb/s, ale třeba i 25Gb/s nebo vyšší. Vyšší rychlost bude obvykle znamenat vyšší cenu.

Jaká bude cena optického připojení?

Obec Kvasiny nemá v plánu regulovat cenu připojení, bude však dbát na rovnost mezi poskytovateli, ale i mezi klienty. Obec Kvasiny za poskytnutí vlákna účtuje 100 Kč za přípojku/za každý měsíc včetně DPH. Další peníze budou účtovat poskytovatelé dle výběru klienta. Nejlevnější tarify mají poskytovatelé cca od 300 Kč/měsíc, ale může to být i více i méně. Cena je vždy závislá na výběru poskytovatele.

Kdy neplatí výše uvedená cena?

Předpokládané nájemné je plánováno pro jednu obytnou jednotku (jeden dům, byt, řadovka, za předpokladu připojení jedním poskytovatelem). Jinou cenu bude Obec Kvasiny účtovat za transportní spoj (spojení dvou nemovitostí, pronájem vlákna poskytovatelům internetu, pronájem vlákna celým bytovým domům - více v záložce "Jak s bytovými domy"). Ceny ostatních služeb se budou řídit ceníkem stanoveným Radou obce Kvasiny a ostatní služby neuvedené v ceníku budou řešeny individuálně na základě žádosti.

Kdo a kdy bude připojen?

Obec Kvasiny má vypracovaný projekt, který počítá s připojením každého čísla popisného. Pro nově budované lokality je počítáno s rezervami v rámci páteřních rozvodů. Obecně je možné říci, že budou připojovány jednotky podle zájmu a složitosti připojení.

Kdo může být připojen ihned?

V první fázi mohou být připojeny jednotky, které mají dokončeny jak soukromou tak veřejnou část přípojky. V dalších fázích budou připojovány jednotky, které budou v dostupné vzdálenosti a budou mít zájem se připojit a v posledních fázích budou připojovány jednotky, které jsou k dokončení nejsložitější. Pro ilustraci byl vytvořen soupis čísel popisných, která byla rozdělena do čtyř skupin 1 - lehce připojitelné, 2 - připojitelné, 3 - těžce připojitelné, 4 - velmi těžce připojitelné.

Jak zjistit v jaké kategorii jsem?

Využijte záložky Ověřte si dostupnost, ve které po zadání Vašeho č.p. zjistíte, jak složité je danou nemovitost připojit.

Pokud Vaše číslo popisné není nalezeno pomocí aplikace, napište dotaz na emailovou adresu oso@kvasiny.cz a my se pokusíme informace doplnit.

Kdy budou jednotky připojovány?

Aktuálně se připravuje zafouknutí většiny páteřní sítě.

Kategorie 1 - Lehce připojitelné - tuto kategorii je možné připojovat rovnou, stačí dokončit soukromou část přípojky.

Kategorie 2 - Připojitelné - je možné připojit dokončení drobných výkopových prací, zde bude třeba součinnost zájemce i obce. V případě zájmu je možné klienty připojit v řádech měsíců.

Kategorie 3 - Těžce připojitelné - u těchto přípojek závisí realizace na jiné akci, např. rekonstrukce komunikace, dostavba veřejného osvětlení, dostavba kanalizace a další. Při realizaci těchto akcí bude realizována i pokládka optické sítě a tím se v daném místě změní dostupnost. Výstavba v těchto místech může být v řádech měsíců, ale i jednotek let.

Kategorie 4 - Velmi těžce připojitelné - pokud spadáte do této kategorie, je pravděpodobné, že vaše přípojka vyžaduje výkopové práce v komunikaci nebo protlak pod komunikací, který prozatím nebyl zahrnut do investičních plánů obce a proto není možné zjistit očekávaný termín připojení.

Informace o termínech nejsou nijak závazné. Vše bude záležet na průběhu stavebních prací, zájmu občanů a rozhodnutí Zastupitelstva obce Kvasiny. Obec Kvasiny si vyhrazuje právo změnit kategorii přípojného místa dle aktuální situace.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙