Jak to funguje?

Mikrotrubičky

Mikrotrubičky jsou základním stavebním kamenem optické sítě. Mikrotrubičky jsou ochranné prvky zpravidla vyrobené z vysokohustotního polyetylenu a mají různé rozměry. V Kvasinách jsou použity jak na páteř tak na přípojkové části stejné mikrotrubičky a to zodolněné mikrotrubičky 12/8 (vnější/vnitřní rozměr v milimetrech). Mikrotrubičky se sdružují do "svazků mikrotrubiček".

Páteř a přípojka

Páteřní vedení, páteřní spoj, páteřní síť, nebo zkráceně páteř, je označení pro sdílené vedení optické sítě (pojem páteř je používán i v jiných druzích sítí). Zjednodušeně řečeno, páteř je část sítě, kterou využívá více uživatelů. Naopak oproti tomu, přípojka je část sítě, kterou obvykle využívá pouze jeden klient (dům, byt nebo jiná jednotka).

Je možné mikrotrubičky pokládat do země?

Zodolněná trubička 12/8 je vhodná k pokládání přímo do země. Je tedy možné ji uložit přímo do výkopu s patřičným obsypem (kameny nebo jiné ostré předměty mohou trubičku poškodit), pokud není použit obsyp je vhodné trubičku umístit do korugované chráničky.

Lze mikrotrubičky spojovat?

Spojení mikrotrubiček je poměrně jednoduché a levné. Mikrotrubičky lze spojovat pomocí speciálních spojek, prakticky bez vlivu na kvalitu vedení. Spojovat lze mikrotrubičky se stejným vnitřním průměrem, je třeba použít správnou spojku. Trubička 12/8 je možné spojit s další trubičkou 12/8, ale taky například s nezodolněnou trubičkou 10/8, pokud je použita správná spojka. 

Kdo mikrotrubičky vlastní?

Vlastníkem mikrotrubiček, určených pro provoz páteře je vždy Obec Kvasiny. Vlastník přípojky se dělí podle toho zda je část přípojky veřejná, nebo soukromá. Trubičku na veřejné části přípojky vlastní a realizuje Obec Kvasiny (jedná se o část přípojky, která NENÍ na pozemku připojované jednotky). Trubičku na soukromé části přípojky vlastní a realizuje (na svoje náklady) vlastník pozemku.

Kdo zodpovídá za mikrotrubičku?

Za mikrotrubičku zodpovídá vlastník. Za páteřní část mikrotrubiček a za veřejnou část přípojek zodpovídá Obec Kvasiny a za soukromou část přípojky pak vlastník pozemku (vlastník přípojky).

Kde mohu koupit trubičky?

Trubičky můžete nakoupit u vybraných prodejců elektromateriálu, nebo u prodejců specializujících se na sítě. Mikrotrubičky (včetně spojek) je také možné nakoupit na internetu. Cena mikrotrubičky se pohybuje (dle požadované délky a typu) od 6 do 20 Kč za metr.

Kde a jak mám trubičku ukončit?

Ukončení mikrotrubičky je realizováno speciální zátkou, obdoba spojky. Ukončení je také možné provést zaizolováním například elektrikářskou páskou, vždy je nutné zamezit vniku prachu, vlhkosti a jiným nežádoucím předmětům. Ukončení trubičky uvnitř nemovitosti se provádí v elektrické krabici KU68.

Jak hluboko v zemi je třeba trubičky ukládat?

Trubičky se obvykle ukládají 50-80cm do země. Nejsou ovšem náchylné na promrznutí a jedná se o ochranu proti mechanickému poškození. Pokud není možné provést uložení takto hluboko, je možné trubičku položit méně hluboko a opatřit ji další ochranou, například další ochrannou trubkou nebo přebetonováním. Mechanické poškození (například překopnutí, či překousání hlodavci) je nejčastější porucha na optické síti. Jiná poškození nejsou obvyklá.

Když mám mikrotrubičku, mám internet?

Ne, do mikrotrubičky je nutné "zafouknout" nebo "zasunout" optické vlákno.

Co jsou optická vlákna?

Optické vlákno je většinou skelné vlákno, po kterém je posílán světelný signál, který je nosičem dat. S ohledem na to, že nosným prvkem je světlo, je výhodou vysoká rychlost a možnost posílat signál na dlouhé vzdálenosti bez nutnosti posilovače a jakéhokoliv zdroje energie po trase (na začátku a konci vedení aktivní prvky vyžadují napájení).

Optický kabel

Optický kabel je sdružení více optických vláken obalených ochranným prvkem a obvykle opatřený nosným prvkem. Obvykle je počet vláken v optickém kabelu násobkem čísla dva (vyjímečně je i jen jednovláknový kabel). Pro příklad existují kabely 2-vláknové, 4-vláknové, 12-vláknové, nebo třeba 64-vláknové. Všechny vyjmenované kabely je možné zafouknout do trubiček 12/8. Optický kabel se většinou zafukuje, nebo na krátké vzdálenosti i mechanicky zasouvá do mikrotrubiček.

Kolik vláken je potřeba k připojení jedné jednotky?

Jedno nebo dvě vlákna dle typu připojení. Je možné využít připojení po jednom vláknu (tzv. simplex), nebo po dvou vláknech (tzv. duplex).

Proč bych mohl potřebovat více vláken?

Pro více bytových jednotek, nebo například pro zálohované připojení (pro více poskytovatelů je zapotřebí více vláken). Obvykle bude Obec Kvasiny zafukovat dvě vlákna pro jednu jednotku, více vláken bude možno zafouknout na základě individuální dohody. Obvykle není třeba využívat více než dvě vlákna.

Je možné vlákna spojovat/napojovat?

Spojení vláken je možné pouze za pomocí speciálního druhu sváření, nebo po navaření speciálních konetorů. Svářečka na optické kabely je velmi drahý přístroj a za každý svár jsou účtovány nezanedbatelné poplatky. Obecně lze říci, že spojení optického vlákna je velmi složité a nákladné. V případě svařování je také nutné mít někde připravenou rezervu kabelu, nebo je nutné provést spoje dva. Každý spoj má snižuje intenzitu paprsku. Z těchto důvodů je pravděpodobné, že v případě opravy klientské přípojky bude výhodnější a levnější zafouknout celou přípojku znovu, než přípojku napojovat.

Kdo bude vlastnit a platit optická vlákna?

Optická vlákna ať už páteřní, nebo vlákna v přípojce veřejné nebo i v přípojce soukromé bude vlastnit Obec Kvasiny. První zafouknutí dvou vláken bude hradit pro každou jednotku vždy Obec Kvasiny. Více vláken bude doplácet v celé délce žadatel.

Kdo bude zodpovídat za vlákna?

Za vlákna bude vždy v daném místě zodpovídat vlastník TRUBIČKY. V praxi to znamená, že při poškození páteřní sítě nebo veřejné části přípojky zodpovídá za opravu Obec Kvasiny. Pokud dojde poškození vlákna v místě kde je položená soukromá mikrotrubička, je celá oprava v režii majitele trubičky, tedy majitele nemovitosti.

Jakou má optika životnost?

Optická vlákna mají životnost přesahující 30 let. Mikrotrubička pak více než 50 let, některé zdroje uvádějí i 100 let. Optická vlákna se zafukují a to je v tomto případě velkou výhodou, v případě že dojde k poškození, nebo po nějaké době "opotřebení" (opotřebením lze rozumět například zastarání technologie) je možné jednoduše zafouknout vlákno nové.

Kdo provozuje optickou síť

Vlastník sítě

Vlastníkem mikrotrubiček v místě páteřní sítě a veřejné části přípojek bude Obec Kvasiny, vlastníkem mikrotrubiček v místě soukromé části přípojek bude vlastník nemovitosti. Vlastníkem vláken bude vždy Obec Kvasiny

Provozovatel sítě

Provozovatelem optické sítě v obci Kvasiny bude Obec Kvasiny.

Poskytovatel služeb

Poskytovatelem služeb (zejména internetu, ale i dalších služeb dle nabídky) budou obvykle soukromoprávní společnosti, poskytovatelé internetu, televize či dalších služeb. Aktuální seznam poskytovatelů naleznete v záložce Poskytovatelé.

Mohu změnit poskytovatele?

Ano, Obec Kvasiny nereguluje přechody mezi poskytovateli. Možnost změnit poskytovatele záleží pouze na Vaši dohodě se stávajícím poskytovatelem. Proto DOPORUČUJEME neuzavírat dlouhodobé smlouvy a nezavazovat se k dlouhodobým povinnostem z těchto smluv.

Jsem poskytovatel, mohu poskytovat internet v Kvasinách?

Ano, umožníme provozování služeb na naší síti v případě splnění podmínek. Pro více informací kontaktujte Obecní úřad Kvasiny.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙