Termíny připojování

Plánované termíny: 
Aktuálně není stanoven termín dalšího připojování.


Proběhlé termíny: 
10.11.2023

6.9.2023

5.9.2023

11.5.2023

2.12.2022
 

An unhandled error has occurred. Reload 🗙